Hung Gar Formrutiner

Exempel på Lau familjens Hung Gar formrutin "Att tämja Tigern", Gung Ji Fook Fu Kuen
hunggar.png
Kung Fu stilen Hung Gar, även känd som Hung Kuen (Hung teknik/hand) och Hung Gar Kuen (Hung familjens teknik). På 1600-talet lät soldater från Qing-armén bränna ner Shaolintemplet till grunden, i tron att de Buddhistiska munkarna gömde patrioter/motståndsrörelse från den tidigare störtade Ming-dynastin. De tio kända Kung Fu mästarna som gömde sig i templet lyckades dock fly. Dessa bröder var Hung Hei Kwun, Fong Sai Yuk, Fong Hau Yuk, Fong Mei Yuk, Wu Wai Gong, Tong Chin Gan, Chun Mai Luk, Lee Wai Kuk, Tse Ah Fook och Luk Ah Choy. Hung Hei Kwun var den stridskonstutövare som utvecklade "Hung Gar"-systemet för effektiv närstrid. Han lärde ut den nya stilen till Luk Ah Choy, som gav den vidare till Wong Tai och Wong Kei Ying. Åren senare blev Hung Gar stilen känd genom Wong Fei Hung (1847 –1924), den kinesiske läkaren och folkhjälten som blev stilens erkände mästare. Så småningom blev stilen erkänd som en av de berömda fem sydliga stilarna, dessa är Hung, Lau, Choi, Lee och Mok. Det som kännetecknar Wong Fei Hung-linjen av Hung Gar stilen är djupa låga ställningar, såsom Sei Ping Ma "häst"-ställning, och kraftfulla handtekniker som inkluderar stilens orubbliga Bro Hand och Tigerklo. Traditionellt skulle en Hung Gar elev tillbringa allt från tre månader till tre år med grundträningen (Ställningar och struktur) innan de lärde sig någon av Hung Gar stilens formrutiner. Detta kunde innefatta att sitta i hästställning i flera timmar åt gången. Varje formrutin kunde sedan ta upp till ett år att lära sig, och först när både hållning och former bemästrades kunde eleven gå vidare till vapenträningen. Nuförtiden skulle ingen elev sannolikt gå med på att betala en instruktör för att träna denne i samma positioner/ställningar i månader, eller ens i samma formrutin under ett år. Det är dock ganska vanligt att instruktörer håller sig till den traditionella ordningen, där nybörjare lär sig grunderna i ställningsträning innan de går vidare till former. Vissa tror felaktigt att Hung Gar endast handlar om att utveckla brutal fysisk kraft och andra fysiska färdigheter. Eftersom eleverna utvecklas med Hung Gar stilen så upptäcker de faktiskt att det finns ett enormt fokus även på intern kraft/energi också (Chi/Qi). När Wong Fei Hung tränade med sin far Wong Kei Ying (som var en av de berömda "tio tigrarna i Canton"), så lärde han sig många dåtida handsformsrutiner, så som: Enkel hård näve, Dubbel hård näve, Tiger-tämjande näven, Mor & Son fjärilssvärden, Aggressiv Tiger näve, Femte brodern åttonde diagram staven, Flygande krok och Svart tiger näve. Wong Fei Hung kombinerade dessa former med sina specifika tekniker som han hade lärt sig av andra mästare, och rafinerade detta till de fyra skatterna som utgör huvudpelarna i Wong Fei Hung-linjens stil av Hung Gar Kung Fu: Gung Ji Fook Fu Kuen (Tigertämjande näven efter hieroglyfen som liknar formen I), Fu Hok Sheung Ying Kuen (Kombinerad Tiger och Trana), Ng Ying Kuen (De fem djurens form) och Tit Sin Kuen (Järntrådens form). Ng Loong Bat Dai Gwun (Den femtebrodern, åttonde diagram staven). Wong Fei Hung var känd för sin skicklighet med Den femtebrodern, åttonde diagram staven, som finns med i Lau-familjens system som går i rakt nedstigande led från Wong Fei Hung-linjen.